แท็ก "tourism"

บริษัท เอ็ม.โอ.ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ระยอง

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์

บริษัท สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล

นนทบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์พาร์ค

เชียงใหม่

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ร้านค้า / สินค้า

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เรด บริค โฮมสเตย์

แพร่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
5 ห้อง
 
 
 
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

ลำปาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

อันดามัน ไอส์แลนด์ กรุ๊ป

ภูเก็ต

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน