แท็ก "rental"

บริษัท สวัสดี ไทยแลนด์ ทราเวล

นนทบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์

ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

เอนเคไบท์เรนทอล

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านสวนชมจันทร์

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 45 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
50 - 80 ตร.ม.
 
 

พอส แอนด์ เพลย์ โฮเทล

เชียงใหม่

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
54 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
28 - 52 ตร.ม.
 
 

บริษัทสเเตนดาร์ดทัวร์จำกัด

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์

หจก.รังทองทัวร์-รถเช่า

พิษณุโลก

โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

หอศิลป์ปิยะศิลปาคาร พัทยา

ชลบุรี

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
160 - 500 ตร.ม.