แท็ก "Venue"

เดอะพาวิลเลี่ยนภูเก็ต

ภูเก็ต

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
94 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
81 - 970 ตร.ม.
ระยะทาง
20 นาที จากสนามนานาชาติภูเก็ต

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
9 ห้อง
ความจุ (คน)
80 - 3,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
160 - 3,300 ตร.ม.
ระยะทาง
100 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าบางนา

โรงแรมเพิร์ล

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
6 ห้อง
ความจุ (คน)
12 - 550 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
24 - 390 ตร.ม.
 
 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

สงขลา

สถานที่จัดงาน
ออแกไนเซอร์
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
500 - 3,500 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
960 - 3,000 ตร.ม.
 
 

เชียงใหม่ฮอลล์

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
250 ตร.ม.
 
 

เรือรัษฎา โฮเต็ล จำกัด

ตรัง

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
100 - 1,200 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
804 - 1,290 ตร.ม.