แท็ก "Training"

ศูนย์ฝึกอบรมเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

นนทบุรี

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
10 ห้อง
ความจุ (คน)
8 - 285 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
26 - 476 ตร.ม.
 
 

สถาบัน HIGH10

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
Team Building (สร้างทีมที่ยอดเยี่ยมและมีสุข)
R.I.C.H. Happy Team (สร้างสุขในการทำงาน)
Effective Coaching (ปลดล็อค สร้างความมั่นใจ สร้างทีม)
Advanced Coaching (สร้างสัมพันธ์และนำพาทีมแบบมืออาขีพ)
Goal Achievement (สร้างเป้าหมายทุกคนในองค์กรไปสู่เป้าใหญ่ขององค์กร)
Neuro-linguistic Programing (NLP) (ศาสตร์ระดับโลกในการพัฒนาตนเอง)
Financial Mindset (ปรับความคิดการเงินส่วนบุคคลสำหรับพนักงานองค์กร)

บริษัท โชเซ่น เดอะ เบสท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์

เกรเดียนท์ กรุ๊ป จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
หัวข้อบรรยาย
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ร้อยเรื่องดีดี จำกัด

เชียงใหม่

วิทยากร
ออแกไนเซอร์
หัวข้อบรรยาย
1. Effective Team building
2. Leadership[ Skill
3. Service Mind to Service Excellent
4. Service Design
5. Human Resource Management
6. Retail Business Management
7. DISC Model
8. Microsoft Excel Skill
9. การวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
10. การจัดทำตัวชี้วัด KPI และ OKR
11. Success under Happiness (Mindset change)