แท็ก "ChiangMai"

มีเลีย เชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
254 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 113 ตร.ม.
 
 

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
13 ห้อง
ความจุ (คน)
12 - 1,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
79 - 4,015 ตร.ม.
 
 

ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม

เชียงใหม่

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ร้านค้า / สินค้า

บ้านหว่าญ่า

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
32 ห้อง
 
 
 
 

โรงแรมสิบแสน ลักชัวรี ริมปิง

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
32 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
48 - 138 ตร.ม.
 
 

โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
315 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
43 - 194 ตร.ม.
 
 

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

เชียงใหม่

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
365 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
40 - 84 ตร.ม.
 
 

ภูเขาลอยน้ำ เชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
12 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
35 - 208 ตร.ม.
 
 

โรงแรม พีค นิมมาน

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
21 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 36 ตร.ม.
 
 

ภูมณี ลาหู่ โฮมโฮเทล ฝาง

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
20 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 ตร.ม.
 
 

มีใจให้มัทฉะ

เชียงใหม่

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

ดอยผ้าห่มปก

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว