+ See More

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

ทะเลสามด้าน วัฒนธรรมสามสาย อันดามันโอบไว้ให้เป็นแหลม
โกงกางแซมงดงามตามโขดเขา
ภาพเขียนสีโบราณแต่นานเนา
เขาบอกเราว่าถิ่นนี้เคยมีคน
ผืนดินนี้ร่มเย็นเป็นศรีศักดิ์
อัตลักษณ์บ่งบอกผลิดอกผล
ทั้งไทยพุทธมุสลิมอยู่ปะปน
กับเหล่าชนบาบ๋ามาช้านาน
วัฒนธรรมสามสายได้หล่อหลอม
อย่างออมชอมใจรวมร่วมประสาน
บรรพชนทำให้เห็นเป็นตำนาน
เราลูกหลานแหลมสักจึงรักกัน ๚

  • 208 หมู่ที่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110