ที พี บี จำกัด

บริษัท ที พี บี จำกัด เราเป็นผู้นำการให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั้งด้านการออกแบบและการก่อสร้าง การจัดการและการบริหารโรงแรม การบริการด้านระบบอิเล็กทรอนิก การบัญชีและการกฎหมาย และยังให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจของผู้ประกอบการต่างๆ ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ ของเราได้จากทางเว็บไซต์ www.tpb.co.th

  • 9/23 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000