ย้อนกลับ

ทีเส็บ เปิดทิศทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยปี 67 ดึงทุนวัฒนธรรมและนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าไมซ์ผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก

25 ต.ค. 2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ทีเส็บ เปิดแผนเพิ่มคุณค่าอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เจาะ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ งานเทศกาลนานาชาติ, การแสดงสินค้านานาชาติ และตลาดไมซ์ในประเทศ โดยสอดแทรกทุนวัฒนธรรมให้เป็นจุดเด่นในระยะยาว ผอ.ทีเส็บ นำทีมผู้บริหาร เผยว่าทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี 2567 ของทีเส็บยึดโยงการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว เพื่ออยู่รอดและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ทางทีเส็บจึงลงทุนทำวิจัยหัวข้อ MICE Foresight พบว่าการดำเนินงานของทีเส็บใน 21 ปีของการก่อตั้งประสบความสำเร็จ สามารถประมูลสิทธิ์งานไมซ์ระดับโลกได้สำเร็จกว่า 442 งาน และให้การสนับสนุนงานไมซ์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 6,300 งาน คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศแล้วไม่ต่ำกว่า 63,000 ล้านบาท
8b9a95d79dc1060da6ac60c0f2c0b777d02ada61716e6d545eef58ff00

ทั้งนี้ ทีเส็บจึงได้กำหนดแนวทางในอนาคตพุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งประชุมที่ให้มูลค่าและคุณค่าสูง และสร้างกลยุทธ์ใหม่ โดยผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการใช้นวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์และกระชับการทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน สร้างความแตกต่างที่โดดเด่นและคุณค่าให้แก่กิจกรรมไมซ์ที่จัดในประเทศไทย

ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าสิ้นปีงบประมาณ 2567 ประเทศไทยจะมีนักเดินทางไมซ์ รวมทั้งสิ้น 23.2 ล้านคน ทำรายได้ 1.4 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดต่างประเทศ 9.6 แสนคน รายได้ 6.3 หมื่นล้านบาท และตลาดในประเทศ 22.2 ล้านคน รายได้ 7.3 หมื่นล้านบาท

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้จากลิงค์นี้ : Download