ย้อนกลับ

1 วันกับจังหวัดลพบุรี

8 มิ.ย. 2564

ทางบริษัทนำท่านเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดลพบุรี โดยไปยังจุดไฮไลค์ที่ไม่ว่าใครเดินทางมานั้นก็ไม่ควรพลาด คือ ศาลพระกาฬ โดยให้ทุกท่านนั้นได้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด ซึ่งที่ศาลพระกาฬนั้นยังมีฝูงลิงจำนวนมากถือเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน อีกทั้งยังนำพาท่านไปยังที่อื่นๆ เช่น พระปรางค์สามยอด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ คาเฟ่เปิดใหม่ MARS De Cafe ซึ่งทุกท่านนั้นสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี