รันเวล ทัวร์ พลัส เซอร์วิส ฉีดวัคซันเตรียมความพร้อมพร้อมต้อนรับเชียงใหม่แซนบ๊อกซ์


รันเวล ทัวร์ พลัส เซอร์วิส พร้อมต้อนรับเชียงใหม่แซนบ๊อกซ์ นำพนักงานรันเวล รับการฉีดวัคซีน เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดการท่องเที่ยวต่อเนื่องจากภูเก็ตแซนบ๊อกซ์ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ SHA PLUS และเชียงใหม่แซนด์บ๊อกซ์ในอนาคต