Train The Trainer


หลักสูตร วิทยากรและที่ปรึกษา Trainer& Consultant Certification รุ่นที่ 201

(ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง จาก สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา)

วันที่  24-25 พฤษภาคม 2567  

เวลา 9.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมวีไอพี ชั้น M อาคารวรสิน  ถ.วิภาวดีรังสิต  กทม.  

โปรโมชั่นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน20วัน


ลิ้งค์ลงทะเบียน https://forms.gle/yLCM4xEbnLCYNs3S9


  จากราคา 15000 บาท ลดให้ 6000 บาท เหลือเพียง 9,000 บาท

(โอนเงิน 9,000 บาท เข้า  "สมาคมการค้าวิทยากรและที่ปรึกษา "  ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  615-1-09924-1)


 

สอบถามรายละเอียด 0976510999,0815558087,0649505291

www.สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา.com  www.siamhr.co.th