รับรางวัลอุสหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14


27 กันยายน 2566 วันใสทัวร์ เซล แอนด์เซอร์วิส เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards #14
รางวัล กินรี ประเภทรายการนำเที่ยว ดีเด่น Silver awards