เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับงาน "กาญจนบุรีเกมส์" ครั้งที่ 48


CMO ได้มีโอกาสร่วมสร้างสรรค์พิธีเปิด"กาญจนบุรีเกมส์"การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 ซึ่งจัดขึั้นในระหว่างวันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)