ห้องอัมรินทร์ | Amarin


ห้องอัมรินทร์
ขนาด: 66 ตร.ม. | ความจุสูงสุด: 40

ห้องประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องประชุมและห้องจัดงานทุกห้องมีพื้นที่อเนกประสงค์และเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย