ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ระดมทุนสร้างเมืองจำลอง (Smart City)


บริษัท ณัฐนารา โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ออกแบบเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) เราต้องการระดมทุนเพื่อสร้างเมืองจำลองท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับประเทศ ผสมผสานกับศาสตร์พระราชา และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness & Smart City) เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชน พร้อมกับปลูกป่าโครงการคาร์บอนเครดิต (carbon credit)
1.ท่านใดสนใจบริจาคที่ดินสำหรับปลูกป่า/สร้างเมืองจำลองท่องเที่ยว ติดต่อเข้ามาได้นะครับ
1.1 บริจาคที่ดิน (ไม่ประสงค์แบ่งกำไรเป็นค่าเช่า)
1.2 บริจาคที่ดิน (ประสงค์แบ่งกำไรเป็นค่าเช่า)
1.3 ชุมชนใดมีพื้นที่ให้ไปปลูกป่า ติดต่อมาได้นะครับ
2.บริษัทต่างๆ ที่ผลิต Carbon ที่สนใจทำ Carbon Footprint
3.รับสมัครทีมงานจิตอาสา ทำเรื่องปลูกป่า/พัฒนาเมืองจำลองท่องเที่ยว เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับประเทศ

***สนใจติดต่อคุณณัฐ Tl : 0628595241 LINE ID : nat.nsk
***ผู้ที่สนับสนุน SE ในรูปแบบต่างๆ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ BOI