แท็ก "hotelhatyai"

โรงแรมนิวซีซันสเเควร์

สงขลา

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
9 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 500 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
18 - 529 ตร.ม.