แท็ก "Pacifichall"

ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ (ศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา)

ชลบุรี

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 1,700 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
493 - 1,450 ตร.ม.