แท็ก "Mice"

VACAY THAILAND

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ออแกไนเซอร์
โลจิสติกส์

โรงแรม ประมุกโก้ รีสอร์ท

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
4 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 1,400 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
42 - 850 ตร.ม.
 
 

เชียงใหม่ฮอลล์

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
250 ตร.ม.
 
 

ซีเบด แกรนด์ โฮเทล ภูเก็ต

ภูเก็ต

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
116 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
32 - 60 ตร.ม.
ระยะทาง
2.1 กิโลจากห้างเซนทรัลมาโรงแรม

แอนเจิน แทรเวล เซอร์วิส

สงขลา

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว