แท็ก "Dusitthani"

ดุสิตธานี หัวหิน

เพชรบุรี

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
144 - 600 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
320 - 560 ตร.ม.