แท็ก "Central"

เชียงใหม่ฮอลล์

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
บริการสำหรับผู้จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 150 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
250 ตร.ม.
 
 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
15 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 7,000 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
55 - 5,250 ตร.ม.