+ See More

บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

รับจัดทัวร์ ดูงานเป็นหมู่คณะ องค์กร ท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนแก่น ทัวร์ดูผ้าไหมมัดหมี่

  • ที่ตั้งสถานที่ทำงาน อาคารหอการค้า ขอนแก่น เลขที่177/54 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
  • หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อีสาน เอ็กซ์พลอเรอ

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บีเอ็ม แทรเวิลบัดดี้

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ฉัตรเพชรทัวร์

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ไทยดรีมทัวร์

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

อีสาน เอ็กซ์พลอเรอ

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บีเอ็ม แทรเวิลบัดดี้

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

KKL Tour

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์เร้นท์เซอร์วิส (1988)

ขอนแก่น

โลจิสติกส์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ไทยดรีมทัวร์

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
บริการสำหรับผู้จัดงาน

บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ขอนแก่น

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)