หอการค้าจังหวัดเชียงราย

หอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าในจังหวัดเชียงราย ช่วยพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดเชียงราย เป็นสถาบันสื่อกลางที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจและประสานงานระหว่างนักธุรกิจ พ่อค้า ภาคเอกชนกับภาครัฐบาลของไทย

  • 153 หมู่ 6 ถนน พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน