+ See More

โรงแรมแสนโฮเทล

โรงแรมที่ตั้งอยู่ในใจกลางตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ใกล้หอนาฬิกาเชียงราย และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น ไนท์บาซ่า วัดมิ่งเมือง วัดพระแก้ว ใช้เวลาเดินทางจาโรงแรมไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพียง 20 นาที

  • 390 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน