สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาปี 2545 เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งทีเส็บประสบความสำเร็จในการจัดตั้งประเทศไทยให้เป็นจุดศูนย์กลางอีเวนต์ทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยการให้การสนับสนุนอีเวนต์ทางธุรกิจ

ปัจจุบันทีเส็บกำลังดำเนินงานตามดำเนินตามนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 และวางเป้าหมายผ่าน 10 อุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ระหว่างประเทศ อีกทั้งเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

ทีเส็บจะเป็นพันธมิตรในทุกด้านการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของคุณในประเทศไทย

  • 989 อาคารสยามพิวรรธทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ยูนิต A2 B1 และ B2 ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน