สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาปี 2545 เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งทีเส็บประสบความสำเร็จในการจัดตั้งประเทศไทยให้เป็นจุดศูนย์กลางอีเวนต์ทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยการให้การสนับสนุนอีเวนต์ทางธุรกิจ

ปัจจุบันทีเส็บกำลังดำเนินงานตามดำเนินตามนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 และวางเป้าหมายผ่าน 10 อุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ระหว่างประเทศ อีกทั้งเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

ทีเส็บจะเป็นพันธมิตรในทุกด้านการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของคุณในประเทศไทย

  • 989 อาคารสยามพิวรรธทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ยูนิต A2 B1 และ B2 รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา

กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
หัวข้อบรรยาย
วิทยากรมืออาชีพ

สมาคมนักธุรกิจอาเซียน

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
วิทยากร
ร้านค้า / สินค้า

บริษัท พี.อินเซนทีฟ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)