ย้อนกลับ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส: อุตสาหกรรมไมซ์ปรับตัว รับมืออย่างไร กับสถานการณ์ระบาด ของโควิด-19

31 ม.ค. 2564

คณะรัฐมนตรีของไทยได้ขยายการบังคับใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 การขยายผลทำให้มาตรการต่างๆยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเคอร์ฟิวตอนกลางคืนระหว่างเวลา 22.00 น. - 04.00 น. การปิดจุด การเข้ามาในราชอาณาจักรการห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะขนาดใหญ่การทำตัวห่างเหินทางสังคมการห้ามเข้าในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การขยายตัวแม้จะมีอัตราการติดเชื้อช้าลงมาก แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนและสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมในขณะที่ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำอีก นอกจากนี้รัฐบาลยังติดตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสมของมาตรการควบคุมในแต่ละช่วงเวลา


Reference


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/098/T_0040.PDF (TH)

https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=9422&filename=index


Information about COVID-19 outbreak from WHO

https://www. who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports


Disease Control Department call centre 1422, 24-hour

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php


Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) call +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 or [email protected]