ย้อนกลับ

Thai MICE Co-Connect จัดงานไมซ์ เราให้ส่วนลด 10,000 บาท

4 ก.ค. 2565

ข้อมูลและวัตถุประสงค์โครงการ

Thai MICE Connect แพลตฟอร์มที่รวบรวมฐานข้อมูลสินค้าและบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างครบครัน เช่น ที่พัก สถานที่จัดงาน บริษัทท่องเที่ยว/นำเที่ยว ออแกไนเซอร์ เพื่อเชื่อมโยง กลุ่มองค์กร บริษัท และสมาคมต่างๆ ที่มีความต้องการในการจัดงานไมซ์ให้สามารถสืบค้นข้อมูลและติดต่อธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มได้

 

สิทธิพิเศษของโครงการ

สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ สำหรับทุกท่านที่เป็นสมาชิกของ Thai MICE Connect ทั้งสมัครสมาชิกใหม่และผู้ที่เป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มเราอยู่แล้ว สิทธิ์ละ 10,000 บาท จำนวน 10 สิทธิ์ รวมมูลค่า 100,000 บาท 

โดยส่วนลดสามารถใช้ได้กับการจัดกิจกรรมองค์กร (หรือกิจกรรมไมซ์) 7 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการประชุม สัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมกับชุมชน

 

หลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิ์และการสนับสนุน

 • ต้องเป็นการจัดภายในรูปแบบของกิจกรรมไมซ์ 7 แบบ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการประชุม สัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 30 คน 
 • การจัดกิจกรรมใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงขึ้นไป (ไม่รวมชั่วโมงพักเที่ยง)
 • ผู้ประกอบการที่ติดต่อเพื่อจัดกิจกรรม จะต้องอยู่ในแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect เท่านั้น 
 • 1 องค์กร ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น
 • แคมเปญส่วนลดนี้ ใช้สำหรับการจัดกิจกรรม ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
 • หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว ส่งเอกสารเพื่อรับเงินสนับสนุนภายใน 30 วันหลังจากจัดกิจกรรม  โดยต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน

 • บริษัทจำกัด 
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 • สมาคม มูลนิธิ 

***ต้องเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect เท่านั้น***

 

วิธีการเข้าร่วมโครงการ

กรอกรายละเอียดและอัพโหลดเอกสารผ่านลิงก์ : https://bit.ly/3O53LB2

***สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ส่วนลดมีจำนวนจำกัด***


เอกสารสำหรับแจ้งประสงค์ขอรับการสนับสนุนที่ต้องแนบมาในฟอร์ม

 • ใบเสนอราคาจากระบบ Thai MICE Connect ที่ติดต่อผู้ประกอบการ หรือเลขที่ใบเสนอราคา ที่แจ้งความประสงค์ขอจัดกิจกรรมไมซ์
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฏหมาย และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20


เอกสารสำหรับเบิกเงินขอรับการสนับสนุน หลังจากได้รับการยืนยันสิทธิ์ และจัดกิจกรรมแล้ว

 • เลขที่ใบเสนอราคาที่สถานประกอบการออกให้จากระบบ Thai MICE Connect
 • ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ออกจากสถานประกอบการหรือธุรกิจที่ใช้บริการใน Thai MICE Connect (สแกนหรือสำเนา)
 • ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 4 ภาพ พร้อม Logo ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ TCEB [Download Logo ได้ที่ : https://bit.ly/3RbPiW2]
 • ใบแจ้งหนี้ 1 ชุดสำหรับการขอรับเงินสนับสนุน (ฉบับจริง) โดยระบุจำนวนเงิน 10,000 บาท และรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ว่า “เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม Thai MICE Co-Connect” โดยจะต้องออกเอกสารถึงที่อยู่ ดังนี้ :
  บริษัท ซัฟฟิกซ์ จำกัด
  เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 15 ห้องเลขที่ 15-130 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553105446
 • ส่งเอกสารเบิกเงินภายใน 30 วันหลังจากจัดกิจกรรม ที่ [email protected]  และต้องนำส่งเอกสารตัวจริงในภายหลัง
 

ระยะเวลาร่วมโครงการ 

1 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

เบอร์โทรศัพท์ : 02-430-6722

LINE : @thaimiceconnect

Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMICEConnect