#เมอเวนพิคพัทยา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทางโรงแรมฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย "SHA Plus" หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความพร้อมด้านสุขอนามัยของพนักงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่แขกผู้มาพักทุกท่าน
#MovenpickPattaya is thrilled to announce that we are officially received "SHA Plus" certified by the Amazing Thailand Safety & Health Administration from The Tourism Authority of Thailand (TAT). which reassures our hygiene & safety standards.