แท็ก "meeting samui"

อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท

สุราษฎร์ธานี

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
106 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
32 - 80 ตร.ม.
ระยะทาง
15 นาทีจากสนามบินสมุย และ 5 นาทีจาก Fisherman Village โดยการเดิน