แท็ก "Town"

นิว เสม็ดงาม รีสอร์ท

จันทบุรี

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
0 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
100 ตร.ม.
 
 

เดอะซิกเนเจอร์โฮเทล ท่าแพ

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
45 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
0 - 32 ตร.ม.
 
 

โรงแรม ปายอินทาวน์

แม่ฮ่องสอน

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
20 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
0 - 30 ตร.ม.