แท็ก "Sea View Meeting room"

ซิลวัลย์ เกาะช้าง

ตราด

ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
159 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
61 - 224 ตร.ม.
ระยะทาง
หาดไก่แบ้