แท็ก "Escape"

นิว เสม็ดงาม รีสอร์ท

จันทบุรี

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
80 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
100 ตร.ม.
 
 

โรงแรมเอสเคป เขาใหญ่

นครราชสีมา

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
55 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 45 ตร.ม.
 
 

เอสเคป หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
36 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 35 ตร.ม.