แท็ก "Bright Hotel Khon Kaen"

โรงแรม ไบรท์ ขอนแก่น

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
79 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
29 - 60 ตร.ม.
 
 

โรงแรมไบรท์

ขอนแก่น

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
79 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
28 - 80 ตร.ม.