ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อินเตอร์ ทรานสเลชั่น จำกัด

กาญจนบุรี

บริการสำหรับผู้จัดงาน

โรงแรมบ้านจอร์ช

สุโขทัย

ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
3 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
28 ตร.ม.
 
 

ครัวสุพรรณิการ์

ขอนแก่น

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

วาทาริ ทัวร์

สตูล

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บริษัท ทรอปปิคอล เวเคชั่น จำกัด

ภูเก็ต

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เรือนวารี

สมุทรสงคราม

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

การ์เด้น ออฟ เอเด้น

สุราษฎร์ธานี

ออแกไนเซอร์
สถานที่จัดงาน

พัฒนาพลังงานอุบล จำกัด

อุบลราชธานี

ธุรกิจบริการอื่น ๆ

บ้านกู่

ศรีสะเกษ

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

โรงแรม 8 ไอคอน บาย ไอ แกลเลอเรีย กระบี่

กระบี่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
56 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 50 ตร.ม.
 
 

ขอนแก่นโฮเต็ล

ขอนแก่น

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
128 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
25 - 44 ตร.ม.