ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สามหนุ่มรีสอร์ท

อุทัยธานี

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
16 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
22 ตร.ม.
 
 

เมยมณี รีสอร์ท

ตาก

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
11 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 ตร.ม.
 
 

บริษัท ฟอร์เพย์ ออแกนไนส์เซอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน

บ้านสวนปลายคลองพลิ้ว

จันทบุรี

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
4 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 120 ตร.ม.
 
 

มานะห์หลีเป๊ะแทรเวลแอนด์ทัวร์

สตูล

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บ้านพรุชนเหนือ

นครศรีธรรมราช

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

เดอะ แบล็ค ชีพ

จันทบุรี

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
101 - 250
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

ไซ่ง่อน เรสิพี

กรุงเทพมหานคร

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

โกจิสติกส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ร้านค้า / สินค้า

มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริการสำหรับผู้จัดงาน

กัสโตโซ่ ดีเสิร์ท แอนด์ พาสทรี้

ขอนแก่น

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

18 คอย โฮสเทล

ชลบุรี

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
82 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
18 - 25 ตร.ม.