ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมอมรรักษ์

แพร่

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
50 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 40 ตร.ม.
 
 

สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

รักษ์เล โฮมสเตย์

สตูล

ที่พัก
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
20 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
28 ตร.ม.
 
 

โรงแรมดับเบิ้ลยู ทรี

สงขลา

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
78 - 104 ตร.ม.
ระยะทาง
15 ก.ม.จากสนามบินหาดใหญ่ , 1 ก.ม.จาก สถานีขนส่งหาดใหญ่

ดรีม คัม ทัวร์

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

โรงแรมชุนหลีแกรนด์

นครราชสีมา

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 60 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
40 - 225 ตร.ม.
ระยะทาง
500 เมตร จากสถานีขนส่งแห่งที่ 2 / 500 เมตร จากห้าง Central นครราชสีมา

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

อินทราเอาท์เลท

ลำปาง

ร้านค้า / สินค้า

บริษัท สยามลิปดา จำกัด

สงขลา

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โชว์ / การแสดง

แพรอุไร บาติก

ลำพูน

ร้านค้า / สินค้า

ตลาดโบราณบางพลี

สมุทรปราการ

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ดริปกัน

ตาก

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

บริษัท ไฮ เจแปน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว