+ See More

รอยัล ภูเก็ต ซิตี้

โรงแรมใจกลางเมืองภูเก็ต

  • 154 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
  • 20 - 2,500 คน
  • 140 - 1,637 ตารางเมตร

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมดารา

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
80 - 300 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
296 ตร.ม.
 
 

มายเฮ้าส์ป่าตองฮิลล์

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
16 - 30 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
159 ตร.ม.
 
 

เดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
140 - 700 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
240 - 800 ตร.ม.
 
 

โรงเเรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 600 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
151 - 720 ตร.ม.
 
 

โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
7 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 850 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
54 - 936 ตร.ม.
ระยะทาง
34 กิโลเมตร จากสนามบินภูเก็ต, 600เมตรจากถนนคนเดินเมืองเก่าภูเก็ต

โรงแรมเพิร์ล

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
6 ห้อง
ความจุ (คน)
12 - 300 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
24 - 390 ตร.ม.
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โรงแรมดารา

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
80 - 300 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
296 ตร.ม.
 
 

เดอะในหาน ภูเก็ต

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
18 - 64 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
45 - 85 ตร.ม.
 
 

เดอะวิจิตรรีสอร์ท ภูเก็ต

ภูเก็ต

ที่พัก
สถานที่จัดงาน
มาตรฐานดาวของโรงแรม
5 ดาว
จำนวนห้องพัก
92 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
70 - 182 ตร.ม.
 
 

สันติ์สุริย์ ภูเก็ต

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
4 ห้อง
ความจุ (คน)
10 - 180 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
30 - 276 ตร.ม.
 
 

โนโวเทลภูเก็ตกะตะอวิสต้ารีสอร์ทแอนด์สปา

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 40 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
50 ตร.ม.
 
 

เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ต

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
จำนวนห้องประชุม
2 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 100 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
50 - 200 ตร.ม.