ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมอัศวรรณ

หนองคาย

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
119 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 40 ตร.ม.
 
 

บริษัท บูมดิจิตอล ไซน์มีเดีย จํากัด

ขอนแก่น

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ

เดสทิเนชั่น เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

โจโจ้ ซีฟู๊ด

ระยอง

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
251 - 500
รองรับ (ที่)
51 - 100
 
 

กาลาคาแนล รีสอร์ท

สมุทรสงคราม

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ดี เอส จอห์นสัน ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บริษัท เช็คอิน พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

วังไพรรีสอร์ท

จันทบุรี

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
30 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
36 ตร.ม.
 
 

กลอรี่ไชม์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ร้านค้า / สินค้า

พาร์ค แอนด์พูล รีสอร์ท

หนองคาย

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
49 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 26 ตร.ม.
 
 

เมอร์แชนด์ วิลล่า

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
14 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 69 ตร.ม.
 
 

พาโค่ โฮเทล เขาใหญ่

นครราชสีมา

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
157 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
25 - 88 ตร.ม.