+ See More

บริษัท พร้อมเทรนเทรนนิ่ง จำกัด

รับจัดอบรมทุกประเภท
ด้วยวิทยากรและทีมงานมืออาชีพ

  • 50/3 ซอยลาดพร้าว 99 ถนนลาดพร้าว คลองเจ้าคุณสิงห์ เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมแคนทารี โคราช

นครราชสีมา

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
5 ห้อง
ความจุ (คน)
80 - 800 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
190 - 674 ตร.ม.
 
 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา สภากาชาดไทย

สงขลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โรงแรม ประมุกโก้ รีสอร์ท

ภูเก็ต

สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
4 ห้อง
ความจุ (คน)
26 - 900 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
42 - 816 ตร.ม.
 
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอีเว้นท์ เรนทอล

พิษณุโลก

ออแกไนเซอร์
สถานที่จัดงาน
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
ร้านค้า / สินค้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

บริษัท ไลท์เฮ้าส์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์

กรุงเทพมหานคร

ร้านค้า / สินค้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เจเอ็ดดูเคชั่น ทราเวล

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

กูร์เมท์พรีโม่

กรุงเทพมหานคร

อาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

เจไออี เซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)