ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เกียง้วนภัตตาคาร มหาชัยซีฟู้ด

กรุงเทพมหานคร

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

พิพิธภัณฑ์

อุดรธานี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

คลุกฝุ่นทัวร์

พระนครศรีอยุธยา

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ม้ง ฮิลล์ไทรบ์ ลอดจ์ เชียงใหม่

เชียงใหม่

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
40 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 - 48 ตร.ม.
 
 

บริษัท โฟร์ วัน วัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์

บริษัท เวกา ทัวร์ แอนด์ เทรเวิล จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สีสัน หรรษา ทราเวล

อุบลราชธานี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

พร้อมครูซ

กรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
1,500 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
800 ตร.ม.
 
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

น่าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

หาดแสงจันทร์รีสอร์ท

ระยอง

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
28 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
24 ตร.ม.
 
 

โรงแรม แกลเลอรี่ เลค วิว

ขอนแก่น

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
84 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 81 ตร.ม.
 
 

บริษัท อาดัง ซี ไดเวอร์ส จำกัด

สตูล

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว