ไพรม์ ไทม์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไพรม์ไทม์ เซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการ ทำใบขนสินค้า ขาเข้า และ ขาออก เรามี ทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ และทำงานแบบมืออาชีพ จัดทำใบขนสินค้าด้วยระบบ Broker/Counter service ด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์สูง ระดับผู้ชำนาญการ

  • 999 เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ หมู่7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540