+ See More

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดลำพูนอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

''มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ''

กำหนดพันธกิจเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ โดยดำเนินตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ อันได้แก่
๑. พัฒนาแหล่งสินค้า บริการ การอำนวยความสะดวก และการสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวผ่านการตลาด
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬาพื้นฐาน และกีฬามวลชน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
๕. การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา และการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
๖. การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ

  • ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อันดามัน บลู ซี ทัวร์

สตูล

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

จาปานานา ทราเวล จำกัด

ปทุมธานี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

นิ ทัวร์ แอนด์ แทรเวล

นราธิวาส

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

โป่งแยงชิงเกิ้ล โคสเตอร์ แอนด์ แอดแวนเจอร์พารค์

เชียงใหม่

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านตาทิตย์

สุรินทร์

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

มิวสิค บีช จำกัด

สุราษฎร์ธานี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สวนรักษ์ดินหอม

ลำพูน

ร้านค้า / สินค้า
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

ลำพูน

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ที่พัก
บริการสำหรับผู้จัดงาน
โชว์ / การแสดง
ร้านค้า / สินค้า
โลจิสติกส์
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
20 - 300 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
25 - 150 ตร.ม.
 
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ลำพูน

ลำพูน

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟคลับ

ลำพูน

ที่พัก
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
73 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
48 - 85 ตร.ม.