+ See More

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ห้องประชุม อบรม สัมมนา ม.ฟาร์อีสเทอร์น สี่แยกสนามบิน มีรูปแบบห้องที่หลากหลาย คงต้องมีสักห้อง ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

053201800 - 4

  • 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

น่าน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

บริษัท พร้อมเทรนเทรนนิ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

กระบี่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

บริษัท ไลท์เฮ้าส์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 70 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
102 ตร.ม.
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ขอนแก่น

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออกาไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

เชียงใหม่

สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ธุรกิจบริการอื่น ๆ
โชว์ / การแสดง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
1 ห้อง
ความจุ (คน)
30 - 70 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
102 ตร.ม.
 
 

เดคโคโมดา สตูดิโอ

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โรงเรียนศิริเทพการศึกษาภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์

เชียงใหม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาระดับชาติ

เชียงใหม่

บริการสำหรับผู้จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)