ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

แบมบู การ์เด้น เฮาส์

จันทบุรี

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
10 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
132 - 152 ตร.ม.
 
 

โรงแรมอัศวรรณ

หนองคาย

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
119 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
30 - 40 ตร.ม.
 
 

สมาคมการค้าธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

หนองคาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

บริษัท อบ-อุ่น เคเทอริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร

อาหารและเครื่องดื่ม
ออแกไนเซอร์
บริการสำหรับผู้จัดงาน
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

บ้านโฮม

กาฬสินธุ์

อาหารและเครื่องดื่ม
สถานที่จัดงาน
ระดับราคาอาหาร
101 - 250
รองรับ (ที่)
51 - 100
ระยะทาง
ห่างจากสีแยกยางตลาดฝั่งขาเข้าจากขอนแก่น 3 กิโลเมตร

เป็นลาว

นครราชสีมา

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บริษัท ราโม เวิร์ล จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

ครูสมเดชทัวร์

กาญจนบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เฟรนด์ชิปบีชรีสอร์ท แอนด์ อัตมันไจ เวลเนสเซ็นเตอร์

ภูเก็ต

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
34 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
22 - 72 ตร.ม.
 
 

บางปะกง โบ๊ท คลับ

ฉะเชิงเทรา

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
35 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
20 - 80 ตร.ม.
 
 

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว