มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดการเรียนการสอนนั้นครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมทางด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 330 หลักสูตร

  • 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

วิทยาลัยสันตพล

อุดรธานี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่

เชียงใหม่

ออแกไนเซอร์
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
สถานที่จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย

ขอนแก่น

โชว์ / การแสดง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)