ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บ้านโฉลกหลำ

สุราษฎร์ธานี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

โรงแรม เดอะบลิส เซาท์บีช ป่าตอง

ภูเก็ต

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
4 ดาว
จำนวนห้องพัก
71 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
28 ตร.ม.
 
 

ชมทุ่ง คาเฟ่

อุตรดิตถ์

อาหารและเครื่องดื่ม
ระดับราคาอาหาร
0 - 100
รองรับ (ที่)
0 - 50
 
 

โรงแรมมารานาธา

ฉะเชิงเทรา

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
24 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
25 ตร.ม.
 
 

สวนมะพร้าวคุณราตรี

ฉะเชิงเทรา

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บริษัท พาราไดซ์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด

นนทบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

ที่พัก
อาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
110 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
18 - 30 ตร.ม.
 
 

สวนอาหารสุริยาการ์เดนท์

น่าน

สถานที่จัดงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
50 - 200 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
60 - 300 ตร.ม.
 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติสุข ทัวร์

กาญจนบุรี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว
โลจิสติกส์

วิลล่า บาหลี อีโค่ รีอสอร์ท ระยอง

ระยอง

ที่พัก
มาตรฐานดาวของโรงแรม
3 ดาว
จำนวนห้องพัก
35 ห้อง
ขนาดห้อง (ตร.ม.)
19 - 40 ตร.ม.
 
 

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

ลำปาง

บริการสำหรับผู้จัดงาน
ท่องเที่ยว / นำเที่ยว

บริษัท อัลโมโด ทัวร์ จำกัด

ปทุมธานี

ท่องเที่ยว / นำเที่ยว