สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวและบริการ

  • เลขที่ 1561/2 ถนน ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ระยอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

นครสวรรค์

สถานที่จัดงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
จำนวนห้องประชุม
3 ห้อง
ความจุ (คน)
15 - 1,500 คน
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
0 ตร.ม.
 
 

หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมนักธุรกิจอาเซียน

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)
วิทยากร
ร้านค้า / สินค้า

สุโขทัยพัฒนาเมือง

สุโขทัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

เปรียบเทียบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาครัฐ/สมาคม)