ย้อนกลับ

เชียงใหม่ที่เดียว กิน เที่ยว ประชุม

24 มิ.ย. 2565

ได้เวลาขึ้นเหนือกันแล้ว ! เชียงใหม่พร้อมสำหรับการเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบ กับแคมเปญ “เชียงใหม่ที่เดียว กินเที่ยวประชุม”  ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ขอใบเสนอราคาผ่าน Thai MICE Connect เพื่อจัดกิจกรรมในเชียงใหม่กับร้านค้าและสถานประกอบการที่ร่วมแคมเปญกับเรา


สิทธิพิเศษของโครงการ

รับคูปองส่วนลดพิเศษสำหรับการจัดกิจกรรมจาก Thai MICE Connect มูลค่า  5,000 บาท จำนวน 20 สิทธิ์ ผ่านการขอใบเสนอราคาเพื่อจัดกิจกรรมผ่าน www.thaimiceconnect.com โดยส่วนลดสามารถใช้ได้กับการจัดกิจกรรมองค์กร (หรือกิจกรรมไมซ์) 7 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการประชุม สัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมกับชุมชน

สถานประกอบการที่เข้าร่วมแคมเปญ

# ประเภทโรงแรมและที่พัก
1. CH Hotel
2. Stay with Nimman Chiangmai
3. Horizon Village & Resort
4. Ratilanna Riverside Spa Resort, Chiang Mai
5.The Imperial Chiangmai Resort & Sport Club 
6. Dusit D2 Chiangmai 
7. Pingviman Hotel
8. Camp Story Chiangmai
9. Duangtawan Chiangmai
10. Chala Number 6 Hotel
11. Khum Phaya Resort and Spa, Centara Boutique Collection
12. Shangri-La Chiangmai 
13Woodfield Resort Chiangmai
14. Melia Chiangmai 
15. Le Meridien Chiang Mai

# ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
1. Tiger Kingdom
2. Elephant PooPoo Paper Park

# ประเภทนำเที่ยว
1. Amfine Travel
2. Udomporn Tour
3.Ranvel Tour Plus Service 


หลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิ์และการสนับสนุน

 • ต้องเป็นการจัดภายในรูปแบบของกิจกรรมไมซ์ 7 แบบ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการประชุม สัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 30 คน 
 • การจัดกิจกรรมใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงขึ้นไป (ไม่รวมชั่วโมงพักเที่ยง)
 • ผู้ประกอบการที่ติดต่อเพื่อจัดกิจกรรม จะต้องอยู่ในแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect เท่านั้น 
 • 1 องค์กร ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น
 • แคมเปญส่วนลดนี้ ใช้สำหรับการจัดกิจกรรม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว ส่งเอกสารเพื่อรับเงินสนับสนุนภายใน 30 วันหลังจากจัดกิจกรรม  โดยต้องไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน

 • บริษัทจำกัด 
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
 • สมาคม มูลนิธิ 

***ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมที่ร่วมแคมเปญ และเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect เท่านั้น***


วิธีการเข้าร่วมโครงการ

กรอกรายละเอียดและอัพโหลดเอกสารผ่านลิงก์ : https://bit.ly/3QKJ5jp

***สำหร้บท่านที่จองเข้ามาก่อนเท่านั้น จองก่อนมีสิทธิก่อน*** 


เอกสารสำหรับแจ้งประสงค์ขอรับการสนับสนุนที่ต้องแนบมาในฟอร์ม

 • ใบเสนอราคาจากระบบ Thai MICE Connect ที่ติดต่อผู้ประกอบการ หรือเลขที่ใบเสนอราคา ที่แจ้งความประสงค์ขอจัดกิจกรรมไมซ์
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฏหมาย และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20

เอกสารสำหรับเบิกเงินขอรับการสนับสนุน หลังจากได้รับการยืนยันสิทธิ์ และจัดกิจกรรมแล้ว

 • เลขที่ใบเสนอราคาที่สถานประกอบการออกให้จากระบบ Thai MICE Connect
 • ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ออกจากสถานประกอบการหรือธุรกิจที่ใช้บริการใน Thai MICE Connect (สแกนหรือสำเนา)
 • ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 4 ภาพ พร้อม Logo ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ TCEB [Download Logo ได้ที่ : https://bit.ly/3RbPiW2]
 • ใบแจ้งหนี้ 1 ชุดสำหรับการขอรับเงินสนับสนุน (ฉบับจริง) โดยระบุจำนวนเงิน 10,000 บาท และรายละเอียดในใบแจ้งหนี้ว่า “เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม Thai MICE Co-Connect” โดยจะต้องออกเอกสารถึงที่อยู่ ดังนี้ :
  บริษัท ซัฟฟิกซ์ จำกัด
  เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 15 ห้องเลขที่ 15-130 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553105446

 • ส่งเอกสารเบิกเงินภายใน 30 วันหลังจากจัดกิจกรรม ที่ [email protected]  และต้องนำส่งเอกสารตัวจริงในภายหลัง

**บริษัทฯ สมาชิกในสมาคมที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ และเข้าร่วมแคมเปญกิจกรรม จะได้รับการประชาสัมพันธ์การเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม  ผ่าน Facebook Page ของ Thai MICE Connect


ระยะเวลาร่วมโครงการ 

วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

เบอร์โทรศัพท์ : 02-430-6722

LINE : @thaimiceconnect

Facebook : https://www.facebook.com/ThaiMICEConnect