ย้อนกลับ

TCEB เชิญชวนสถานประกอบการพัฒนาศักยภาพกับโครงการ 2HY

1 มิ.ย. 2564

สสปน. ขอเชิญชวนสถานประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ร่วมกันยกระดับศักยภาพพร้อมรับเงินสนับสนุน กับโครงการเรียนรู้เพื่อ upskill 2HY ได้แก่ องค์ความรู้ ด้านสุขอนามัย (Hygiene) และนวัตกรรมการจัดงานเสมือนจริง (Hybrid) ผ่านระบบ e-learning เพื่อเตรียมความพร้อมรับงานไมซ์ที่กำลังจะกลับมา และร่วมกันสร้างให้ประเทศไทยมีสถานประกอบการไมซ์ที่ได้มาตรฐานทั้งสถานที่และบุคคลากร

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2564
** สมัครก่อนมีสิทธิก่อน รับจำนวนจำกัด **

งบประมาณสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท ต่อสถานประกอบการ

ขั้นตอนการรับสมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ สามารถสแกนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน.
คุณอลิษา พฤกษ์สกุลวงศ์
โทร : 086-8902862 อีเมล : [email protected]